กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ กศน.ปักหมุด

กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ กศน.ปักหมุด

 วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน พร้อมด้วยข้าราชการครู และ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุม ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและด้อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดทำฐานข้อมูลให้เข้าสู่ระบบ 2) วิเคราะห์ข้อมูลว่าถูกต้อง และสมบูรณ์ที่สุด  3) เพื่อส่งต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมี พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ และท่านผู้บริหาร มอบหมายให้สถานศึกษากำกับติดตามจำนวนผู้เข้าสอบให้เป็นไปตาม ระเบียบการสอบ และเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด


 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563